ในสถานการณ์ ปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ ทำให้ไม่ได้ใส่ใจ บริโภค อาหารที่มีเส้นใยอย่างเพียงพอ ต่อการนำไปใช้ในร่างกาย ทำไห้ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย การดูดซึม สารอาหาร และการขับ สารพิษมีปัญหาไปด้วย

จากผลวิจัย ทำไห้เราทราบว่า ผู้คนโดย ส่วนใหญ่ ล้วนกินอาหาร ที่มีเส้นใยอาหาร ที่ไม่เพียงพอ ต่อการนำไปใช้ปรับสมดุลในร่างกาย

ทางแลป จึงได้เกิดโครงการความร่วมมือ กับนักวิทยาศาสตร์ภาคพื้นยุโรปและเอเชีย พัฒนางานวิจัยและการผลิต อย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ ไฟเบอและพรีไบโอติก เพื่อนำไปใช้ ในอาหารและเครื่องดื่ม ที่หลากหลาย ชนิดต่างๆได้อย่างลงตัว

การนำไฟเบอและพรีไบโอติก ไปใช้ต่างๆ ดังเช่น เปนส่วนผสม ของเบเกอรี่ ข้าว เส้น พาสต้า รวมทั้งเครื่องดื่ม ประเภทผักผลไม้ทุกชนิด